ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ голови Варвинської районної державної адміністрації за підсумками 2016 року

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні» Варвинська районна державна адміністрація забезпечує реалізацію повноважень наданих державою та делегованих районною радою.

На засадах законності, пріоритетності прав людини, поєднання державних і місцевих інтересів структурні підрозділи райдержадміністрації, завдяки плановій і системній співпраці з підприємствами, установами, організаціями досягли позитивних темпів економічного і соціального розвитку району.

 

І. ВІДКРИТІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВЛАДИ

Районна державна адміністрація створює належні умови для вільної та безперешкодної діяльності суб’єктів інформаційних відносин, належного задоволення інформаційних потреб населення району та захисту його конституційних прав на інформацію. Наявна конструктивна співпраця між владою, засобами масової інформації та громадськістю забезпечується відкритістю у діяльності органів влади.

На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації окрім висвітлення діяльності районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, оприлюднюються матеріали, що мають громадсько-суспільний інтерес: зокрема фінансового характеру, стосовно субсидій та пільг населенню, щодо виконання районних програм тощо. Суспільно важливі матеріали оприлюднюються через відеопортал YouTube, поширюються через місцеві друковані ЗМІ, районне радіомовлення.

Створено можливості отримання зворотного зв’язку з громадськістю, зокрема, через проведення електронних консультацій, а також громадських обговорень, діяльність профільних робочих груп.

При райдержадміністрації діє консультативно-дорадчий орган – громадська рада, яка сприяє поліпшенню зв’язків з громадськістю району та здійснює громадський контроль за діяльністю районної державної адміністрації. Забезпечено співпрацю в реалізації прийнятих нею рекомендацій.

Представники Громадської ради при районній державній адміністрації входять до складу консультативно-дорадчих органів при райдержадміністрації, її структурних підрозділів.

На сьогодні громадський сектор має всі можливості долучатися до формування регіональної політики, а також у співпраці з районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування реалізовувати суспільно важливі проекти.

Головою районної державної адміністрації протягом року проведено 11 робочих зустрічей з керівництвом Громадської ради при районній державній адміністрації та її Президією, на яких обговорювалися актуальні питання життєдіяльності району.

Відбувалася особиста комунікація голови районної державної адміністрації з представниками ЗМІ з обговорення питань реформ, децентралізаційних процесів, створення об’єднаних територіальних громад та інших важливих для розвитку району питань.

Прямий зв’язок голови районної державної адміністрації із жителями району забезпечувався через ефіри на телебаченні та радіо, виїзні громадські приймальні , сходи громадян за місцем проживання.

 

Організаційно-кадрова робота

З 1 травня 2016року вступив в дію Закон України «Про державну службу». На виконання цього Закону в районній державній адміністрації проведено заходи по оптимізації структури та штатної чисельності.

З метою реалізації державної політики з питань управління персоналом у районній державній адміністрації утворено сектор управління персоналом апарату, в управлінні соціального захисту населення та фінансовому управлінні визначені відповідальні особи з питань управління персоналом. Станом на 01 січня 2017 року штатна чисельність працівників районної державної адміністрації – 77,5 одиниці, з них 71 – державних службовців. Фактично працюючих – 69, з них – 64 державних службовців, вакансій – 8,5.

На виконання Закону України «Про очищення влади» всі державні службовці пройшли перевірку відомостей, передбачених Законом.

Головою районної державної адміністрації за 2016 рік прийнято 294 розпорядження районної державної адміністрації з основної діяльності, 149 з особового складу.

У 2016 році проведено 12 розширених засідань колегії районної державної адміністрації, 2 спільно з Президією районної ради, на яких розглянуто 32 питання. За підсумками розгляду головою видано 15 розпоряджень та дано 17 доручень.

Взаємодія з органами місцевого самоврядування

На початку року в населених пунктах району проведені загальні збори (сходи) громадян за місцем проживання, в яких брали участь голова районної державної адміністрації, голова районної ради, їх заступники, керівники підприємств, установ, організацій, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів, представники засобів масової інформації. Учасниками сходів було порушено 54 питання. На більшість питань було дано відповіді на місцях кваліфікованими спеціалістами, які входили до складу робочих груп.

Відповідно до Положення про забезпечення районною державною адміністрацією контролю за здійсненням виконавчими органами сільських, селищної рад делегованих повноважень органів виконавчої влади проводився аналіз нормативних актів виконавчих комітетів селищної, сільських рад з питань здійснення делегованих повноважень. Проведено планові перевірки здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади виконкомами Кухарської, Макіївської, Калиновицької та Остапівської сільських рад.

Розгляд звернень громадян

Особлива увага в діяльності районної державної адміністрації направлена на неупереджений та об’єктивний розгляд звернень громадян. Протягом року до районної державної адміністрації надійшло 179 звернень, що на 52 більше 2015 року, з них: 136 письмових та 43 – на особистому прийомі у голови районної державної адміністрації. Серед звернень: 23 – пропозиції (зауваження); 87- заяви ( клопотання); 17 – скарги.

За результатами розгляду: 32 звернення – вирішено позитивно, на 140– надано роз’яснення; 2 звернення – направлено за належністю; 5– не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України „Про звернення громадян”. Найчастіше у зверненнях порушувались питання соціального захисту (93%). 18 (13 %)звернень надійшло від пенсіонерів та людей літнього віку.

 

ІІ. ЕКОНОМІКА

Промисловість

Підприємствами району вироблено промислової продукції в порівняних цінах на суму 345,8 млн. грн., що становить 73,8% проти 2015 року. Гнідинцівським газопереробним заводом вироблено промислової продукції на суму 326,4 тис.грн., ТОВ «Тозіналі» – на суму 19,4 тис.грн., що становить 72% та 122% до 2015 року відповідно.

Реалізовано промислової продукції (товарів і послуг) на суму 427,4 млн.грн., що становить 1,9 % до загальнообласного показника. За відповідний період 2015 року реалізовано продукції на суму 521,5 тис. грн. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення з склав 26013 грн.

Аграрний комплекс

В районі функціонує 18 сільгосппідприємств та 9 фермерських господарств. Сільськогосподарськими підприємствами вироблено валової продукції в порівняльних цінах 2010 року на 360 млн. грн., що становить 107,4% до 2015 року, в тому числі продукції тваринництва – 53 млн. грн. (101,6% до 2015 року ) та продукції рослинництва на суму 307 млн. грн. (108,5% до 2015 року).

Обсяг виробництва валової сільгосппродукції на 100 гектарів сільськогосподарських угідь по сільгосптовариствах складає 823 тис. грн.

 

Зібрано 180,5 тис. тонн зернових, що на 6% менше ніж в 2015 році. Середня урожайність зернових склала 82 ц/га, це на 5 ц/га перевищує минулорічний показник. Основний чинник, що вплинув на зменшення виробництва зернових культур – зменшення площі посіву з 27,7 тис. га за 2015 рік до 21,6 тис. га в 2016 році, збільшення площі посіву олійних культур з 5,3 тис. га в 2015 році до 9,3 тис. га в 2016 році.

 

Валовий збір олійних культур становить 33,5 тис. тонн, що на 124,8% більше ніж в 2015 році. Середня врожайність олійних культур становить 32 ц/га, що відповідає показнику 2015 року.

Цукрового буряка зібрано 68,2 тис. тонн що на 27% менше ніж в 2015 році. Середня врожайність по району цукрового буряка склала 380ц/га, що на 77 ц/га (17%) менше від показника 2015 року.

Посіяно озимих на площі 7087 га, що на 445 га більше ніж в 2015 році.

В районі працює сучасна вимірювальна агрохімічна лабораторія, яка є однією з кращих за технологічною комплектацією вимірювального аналітичного обладнання в області. Функціонує 5 зерносушарок загальною потужністю 2065 тонн на добу.

Вирощено м’яса в живій вазі 2731 тонн, що на 11 тонн більше ніж в 2015 році, надоєно 7410 тонн молока, що відповідно на 11 тонн та на 264 тонни більше ніж в 2015 році. Надій на корову за рік зріс на 608 кг і склав 5323 кг молока.

Поголів’я ВРХ зменшилося за рік на 164 голови і станом на 01.01.2017 становить 3025 голів, в т. ч. поголів’я корів збільшилось на 82 голови і становить 1474 голови. Поголів’я свиней збільшилося проти 2015 року на 378 голів і становить 14142 голови.

 

Соціальний внесок агробізнесу в розвиток сільських територій за 2016 рік становить 1374,2 тис. грн., що на 138,2 тис. грн. більше ніж у 2015 році.

Всього господарствами району укладено 6828 договорів оренди землі. Загальна сума орендної плати становить 57,5 млн. грн., середній розмір – 6,6 % від грошової оцінки земельних ділянок, зобов’язання за договорами оренди виконано в повному обсязі.

З метою підвищення ефективності виробництва сільськогосподарськими підприємствами залучено капітальних інвестицій на суму майже 44 млн. грн.

Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника в сільгосппідприємствах становить 4972 грн., що на 757 грн. (18%) більше проти 2015 року. Заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

В районі реалізовувалась Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають в сільській місцевості, в результаті чого багатодітна сім’я з Гнідинець коштом обласного бюджету отримала нетель вартістю 31,5 тис. грн.

 

Надання адміністративних послуг та підтримка підприємництва

Кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва (юридичних осіб) складає 49 осіб,з них суб’єктів середнього підприємництва – 4 особи. Фізичних осіб підприємців – 429 чоловік.

Частка надходжень від суб’єктів малого та середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів складає 11,6%.

За рік проведено 15 семінарів з питань підприємницької діяльності, в яких взяли участь 120 учасників. Для започаткування власної справи 6 безробітних отримали одноразову допомогу за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на суму 147,8 тис.грн.

Бюджетні кошти на фінансування інвестиційних проектів суб’єктів підприємництва не використовувались.

З метою надання якісних адміністративних послуг організована робота центру надання адміністративних послуг.

У Центрі можна отримати кваліфіковану інформаційну та консультаційну допомогу щодо послуг, подати пропозиції або зауваження з питань надання адміністративних послуг.

За рік Центром жителям надано 5456 адміністративних послуг.

З квітня 2016 року районна державна адміністрація здійснює повноваження реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації фізичних і юридичних осіб.

За цей період зареєстровано 578 прав власності на об’єкти нерухомого майна, проведено державну реєстрацію 266 інших речових прав на об’єкти нерухомого майна.

Проведено 161 реєстраційну дію на території Варвинського району та 15 реєстраційних дій за межами району юридичних та фізичних осіб – підприємців. Надано 38 витягів ( виписок) з Єдиного державного реєстру.

Пройшла децентралізація владних повноважень у сфері реєстрації місця проживання громадян. З квітня це прерогатива виконавчих комітетів сільських та селищної рад.

 

Торгівельне та побутове обслуговування

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі на 01.01.2016 становила 192 од. різних форм власності (з урахуванням аптек та автозаправних станцій), з них 176 (або 92 %) належали фізичним особам-підприємцям.

Оборот роздрібної торгівлі (за всіма каналами реалізації) за підсумками січня-вересня 2016 року збільшився на 4,9 % і становив 141,1 тис. грн.

Обсяг реалізованих послуг становив 2864 тис.грн., у тому числі населенню 1367 тис.грн.

 

Інвестиційна діяльність

За січень-вересень 2016 року освоєно капітальних інвестицій за джерелами фінансування на суму 55,6 млн.грн. За відповідний період 2015 року – 20,1 млн.грн.

Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на 1 особу становив 3392 грн.

Основним джерелом інвестування, як і раніше залишаються власні кошти підприємств, організацій, що становить 85,7 % від загального обсягу капітальних інвестицій.

За видами економічної діяльності основну частину капітальних інвестицій залучено в сільське господарство.

За видами активів кошти спрямовувалися: житлові, нежитлові будівлі (13,7 млн.грн.), машини, обладнання та інвентар (21,4 тис.грн.), транспортні засоби (8,1 тис.грн), інвестиції в нематеріальні активи (2,0 млн.грн.).

 

ІІІ. ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

В галузі житлово-комунального господарства діяльність спрямовувалася на безперебійну роботу всіх систем життєзабезпечення.

В районі функціонують комунальні підприємства «Господар» в смт. Варва, «Журавка» в с. Журавка, «Покровське» в с. Антонівка та «Озеряни» в с. Озеряни.

На поповнення статутних фондів КП «Господар» з Варвинського селищного бюджету виділено 10 тис.грн., КП «Покровське» з Антонівського сільського бюджету – 450 тис.грн., КП «Озеряни» з Озерянського сільського бюджету – 200 тис. грн.

Для підвищення рівня очистки стічних вод, зниження витрат та тарифів на послуги з водовідведення селищною радою замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційних очисних споруд з впровадженням енергозберігаючих технологій.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво каналізаційної насосної станції в смт. Варва по вулиці Шевченка та включено до фінансування в сумі 562 тис грн. в 2017 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Для КП «Господар» придбано резервний каналізаційний насос на суму 125 тис. грн., з них 105 тис. грн. кошти обласного фонду охорони навколишнього середовища, 20 тис. грн. власні кошти підприємства.

Проводилася реконструкція системи водопостачання з заміною труб на поліетиленові в селі Калиновиця загальною вартістю 1,1 млн.грн. за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

З метою поліпшення екологічного стану, благоустрою, озеленення і приведення в належний санітарний стан населених пунктів в рамках безстрокової всеукраїнської кампанії із забезпечення чистоти та порядку проведені значні обсяги робіт з благоустрою.

Здійснювались заходи, направлені на збереження об’єктів культурної спадщини та пам’яток історії. Проводились косметичні ремонти пам’ятних знаків, впорядкування братських могил, територій кладовищ. В селі Гнідинці встановлено нову огорожу на кладовищі.

Учнями загальноосвітніх закладів та працівниками підприємств, установ і організацій району висаджено близько 1300 листяних і хвойних дерев та 600 кущів.

На благоустрій населених пунктів використано бюджетні кошти в сумі 1969 тис.грн. , в тому числі по селищному бюджету – 1350 тис.грн.

На розробку схем та проектних рішень масового застосування з селищного бюджету використано кошти в сумі 167 тис.грн.

Проведено асфальтування дорожнього покриття центрального входу до Варвинської загальноосвітньої школи вартістю 70 тис.грн.

В «Казковому містечку» смт. Варва за кошти державної субвенції в сумі 180 тис. грн. встановлено дитячий майданчик.

 

IV. ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС

У зв’язку зі зміною бюджетного законодавства з 2015 року місцеві громади позбулись джерела державного фінансування ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності. Всі ремонтні та будівельні роботи здійснюються за рахунок місцевих бюджетів.

Значна частина комунальних доріг потребує капітального та поточного ремонтів.

З метою збереження покриття автомобільних доріг від руйнування та деформації при перезволоженні земляного полотна в період весняного відтавання грунтів райдержадміністрацією приймалось розпорядження про збереження автомобільних доріг місцевого значення у весняний період.

Районною державною адміністрацією направлені пропозиції до Служби автомобільних доріг в області щодо проведення поточного ремонту обласних та районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Районною державною адміністрацією розроблена «Програма фінансування у 2017 році робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення», що дасть змогу залучити кошти обласного, районного та сільських бюджетів на ремонт доріг.

На автомобільній дорозі в напрямку с. Озеряни за кошти Служби автомобільних доріг в області проведені аварійно – ремонтні роботи на гідротехнічній водопропускній споруді.

На ремонт та утриманням автомобільних доріг із бюджету району використано кошти в сумі 3985 тис.грн.: придбання дорожних знаків селищем – 10 тис. грн., розчистка доріг та селища від снігу – 27 тис.грн., проведення поточного ремонту вулиць та тротуарів селища – 600 тис.грн.; проведення ремонту доріг сіл: Гнідинці – 3058 тис.грн., Світличне – 200 тис.грн., Брагинці – 90 грн. Коштом СТОВ «Дружба – Нова» проведено ремонт доріг в селі Дащенки вартістю 100 тис.грн.

За рік філією Варвинський райавтодор виконано робіт на суму 2900 тис. грн., в тому числі по експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення та територіальних автомобільних доріг державного значення на 1142 тис. грн. та 1758тис.грн. відповідно.

Населені пункти району забезпечені регулярним автобусним сполученням.

 

V. БУДІВНИЦТВО ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

З метою підвищення надійності енергозабезпечення споживачів, підприємства паливно-енергетичного комплексу виконували заходи інвестиційних програм.

Впроваджувалися енергозберігаючі заходи в бюджетних установах. Завершено роботи по реконструкції Варвинської ЗОШ I-III ступенів (друга черга). Фінансування здійснювалось з Державного Фонду регіонального розвитку за участю в співфінансуванні районного бюджету. Також за кошти цього фонду у поточному році проведені роботи по трьох об’єктах: капітальний ремонт покрівлі районної бібліотеки на суму 222 тис.грн., реконструкція поліклінічного відділення на суму 646 тис.грн. та капітальний ремонт (заміна вікон) будівлі головного корпусу КЛПЗ «Варвинська центральна районна лікарня» на суму 714 тис.грн.

 

Завершено роботи по реконструкції системи опалення Варвинського МНВК на суму 149 тис.грн. та роботи по встановленню металопластикових пакетів на суму 64 тис.грн.

Проведено роботи по частковій заміні м’якої покрівлі та системи водовідведення з даху Журавської ЗОШ І-ІІІ ступенів, на що використано 59 тис.грн.

В селі Гнідинці виконані роботи по заміні покрівель дошкільного навчального закладу, сільського будинку культури, приміщення сільської ради.

Проведено поточний ремонт даху над центральним входом районного будинку культури вартістю 78 тис.грн.

Розпочато роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху, фасаду та облаштування відмостки приміщення історико-краєзнавчого музею.

В рамках угоди з ЄС/ПРООН по програмі «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – 3» загальною вартістю проекту близько 1,4 млн.грн.. виконані роботи по об’єкту „Реконструкція будівлі Озерянської ЗОШ І-ІІІ ступенів» – замінено систему опалення (вартість 258 тис.грн.), встановлені металопластикові енергозберігаючі віконні блоки та замінені внутрішні двері.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єктах «Реконструкція Варвинської ЗОШ І-ІІІ ступенів: третя черга – заміна внутрішніх тепло-, водо- та каналізаційних мереж, ремонт внутрішніх приміщень», «Реконструкція Варвинської районної гімназії – заміна віконних та дверних блоків на металопластикові, ремонт внутрішніх приміщень», „Капітальний ремонт будівлі Світличненської ЗОШ І-ІІст.» та замовлено проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Реконструкція Варвинської районної гімназії – заміна шатрового даху”.

Варвинською селищною радою замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ДНЗ «Казка» «Ремонт даху та утеплення фасадів».

Спільно з відділенням філії обласного управління АТ Ощадбанк реалізовувалися ініціативи Уряду щодо стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів. За рік в рамках реалізації державної програми видано кредити 71 фізичній особі на 955 тис. грн.

У рамках районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» у 2016 році з жителями району укладено 7 кредитних договорів на загальну суму 620 тис. грн., в тому числі:

 • добудова житла – 3 договори на 300,0 тис. грн.;
 • реконструкція житла – 2 договори на 170,0 тис. грн.;
 • будівництво господарських приміщень – 1 договір на 50,0 тис. грн.;
 • придбання житла – 1 договір на 100,0 тис. грн.;

Фактично у 2016 році позичальникам району надано 390,0 тис. грн., з яких: 375,0 тис. грн. кошти Державного та обласного бюджетів; 15,0тис. грн. кошти районного бюджету.

За допомогою отриманих кредитів позичальниками введено в експлуатацію 216,3 м. кв. житла та 98,6 м. кв. підсобних приміщень, придбано 1 будинок, реконструйовано 2 індивідуальних житлових будинки.

За рік введено в експлуатацію 1118 метрів квадратних загальної площі індивідуального житла.

Районною державною адміністрацією проводилися заходи щодо пошуку інвестора для добудови 30 квартирного житлового будинку по вул. Шевченка, в смт. Варва та включення даного об’єкта до державних програм будівництва житла.

 

VI. РИНОК ПРАЦІ

Серед основних пріоритетів діяльності районної державної адміністрації є забезпечення кожному громадянину права на працю, гідну її оплату та соціальний захист. Реалізовувалися заходи районної Програми зайнятості населення.

В районному центрі зайнятості взято на облік 537безробітних осіб (93,4% до 2015 року). Чисельність безробітних осіб, що перебували на обліку 906 (90,3 % до 2015 року). Працевлаштовано 595 осіб, з них 306 безробітних. Кількість працевлаштованих безробітних з числа осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню становила 110 осіб.

Надано 6 роботодавцям компенсація за працевлаштування 9 безробітних на новостворені робочі місця в розмірі єдиного внеску.

Чисельність безробітних осіб, охоплених активними заходами сприяння зайнятості 670 осіб.

З метою тимчасової зайнятості та матеріальної підтримки безробітних організовувались громадські та тимчасові роботи, в яких взяли участь 256 осіб.

Професійним навчанням, перенавчанням та підвищенням кваліфікації було охоплено 108 безробітних, 107 осіб працевлаштовано.62 особи проходили стажування безпосередньо на підприємствах. 45 осіб навчалися в ЦПО.

В районі налічується 16 підприємств із шкідливими умовами праці, які стовідсотково провели атестацію робочих місць із шкідливими умовами праці.

Здійснювалися заходи, спрямовані на додержання вимог законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.

В районі станом на 1 січня 2017 року діє 145 колективних договорів, їх дією охоплено 4897 працюючих, що становить 99,3 відсотки від загальної кількості підприємств, які повинні укладати колективні договори.

 

VII. ПОДАТКОВА ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

Станом на 01.01.2017р. індикативний показник доходів до загального фонду Державного бюджету виконано на 71,5 %, при індикативі 338,6млн. грн. мобілізовано 242,1 млн. грн., не надійшло до бюджету 96,5 млн.грн. В порівнянні з 2015 роком надходження збільшились на 146,1 млн.грн.

В розрізі бюджетоформуючих платежів надходження становлять:

 • по рентній платі за користування надрами для видобування нафти при доведеному індикативі 278,2 млн.грн. фактично надійшло 123,3 млн.грн.;
 • по рентній платі за користування надрами для видобування природного газу при доведеному індикативі 11,3 млн.грн. фактично надійшло 3,2 млн.грн.;
 • по податку на додану вартість при доведеному індикативі 24,3млн.грн. фактично надійшло 87,5млн.грн.;
 • по податку на прибуток при доведеному індикативі 1,07млн.грн. фактично надійшло 1,09млн.грн.;
 • по податку на доходи фізичних осіб при доведеному індикативі 15,7млн.грн. фактично надійшло 18,1млн.грн.;
 • по військовому збору при доведеному індикативі 7,0 млн. грн. фактично надійшло 8,2 млн. грн.;
 • по екологічному податку при доведеному індикативі 297,7 тис. грн. фактично надійшло 280,3 тис. грн.

Головним фактором невиконання доведених індикативних показників є часткова сплата ПАТ «Укрнафта» рентної плати за користування надрами для видобування нафти та природного газу. Заборгованість по рентній платі за користування надрами для видобування нафти та природного газу по ПАТ «Укрнафта» станом на 01.01.2017 р. становить 279,3 млн.грн.

Індикатив по надходженнях єдиного соціального внеску виконано на 112,6 %, при доведеному індикативі 66,0 млн. грн. фактичні надходження становлять 74,3 млн. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 26,9 млн. грн.

По адмініструванню платежів до місцевого бюджету за 2016 рік індикативний показник доходів виконано на 115,2 %, при індикативі 69,1 млн. грн. мобілізовано 79,7 млн. грн., додаткові надходження склали 10,5 млн. грн.. В порівнянні з 2015 роком надходження збільшились на 25,8 млн. грн.

Основні надходження до місцевого бюджету забезпечуються від збору податку на доходи фізичних осіб, що становить 66,2% від загальної суми надходжень. При доведеному індикативі 45,8 млн. грн. забезпечено надходження в сумі 52,7 млн. грн. додатково надійшло до бюджету 7,0 млн. грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 18,0 млн. грн.

По платі за землю при доведеному індикативі 10,6 млн. грн. забезпечено надходження в сумі 12,8 млн. грн. До 2015 року надходження збільшились на 3,0 млн. грн.

 

Доходи

За 2016 рік до загального фонду зведеного бюджету району надійшло з урахуванням трансфертів 154,8 млн. грн., що складає 109,4% до уточнених річних планових призначень. У порівнянні з 2015 роком надходження збільшилися на 38,7 млн. грн.

Власних надходжень до загального фонду зведеного бюджету району отримано 68,1 млн. грн., що на 22,1 млн. грн. більше 2015 року. Уточнені річні планові призначення виконані на 124,7%, (+ 13,5 млн. грн.)

 

 

Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
2015 рік 2016 рік відхилення
(+,-)
Податок та збір на доходи фізичних осіб 27763,4 42192,6 14429,2
Податок на прибуток підприємств
та фінансових установ комунальної власності
73,8 4,8 -69
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів (крім рентної плати
за спеціальне використання лісових ресурсів
в частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування)
90,1 108,3 18,2
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
940 2206,3 1266,3
Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
143,1 241,1 98
Земельний податок з юридичних осіб 94,9 161,2 66,3
Орендна плата з юридичних осіб 9090 11760,8 2670,8
Земельний податок з фізичних осіб 43 89,9 46,9
Орендна плата з фізичних осіб 583,7 807,8 224,1
Транспортний податок 35,4 -2,1 -37,5
Збір за місця для паркування
транспортних засобів
1,2 1,2
Туристичний збір 0,2 0,1 -0,1
Збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності
-15,1 -9,3 5,8
Єдиний податок 6357 10035,2 3678,2
Екологічний податок 364,7 -364,7
Частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств
та їх об`єднань, що вилучається
до відповідного місцевого бюджету
0,5 0,5
Адміністративні штрафи
та інші санкції
1,4 0,4 -1
Адміністративний збір
за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань
19,4 19,4
Плата за надання інших
адміністративних послуг
72,5 111,9 39,4
Адміністративний збір
за державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень
165,5 165,5
Плата за скорочення термінів
надання послуг у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
і державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,
а також плата за надання інших платних послуг
52,9 52,9
Надходження від орендної плати
за користування майном, що перебуває
в комунальній власності
51,9 53,7 1,8
Державне мито 39,5 31,7 -7,8
Орендна плата за водні об`єкти(їх частини),
що надаються в користування на умовах оренди
обласними, районними, місцевими радами
5,3 4,4 -0,9
Інші надходження 232 24,9 -207,1
Кошти за шкоду, що заподіяна
на земельних ділянках державної та комунальної власності,
які не надані у користування та не передані у власність,
внаслідок їх самовільного зайняття, використання
не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву
0,3 0,3
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в порядку
спадкування чи дарування, а також валютні цінності
і грошові кошти, власники яких невідомі
0,9 0,3 -0,6
Всього 45968,9 68063,8 22094,9

Доходів спеціального фонду зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів отримано 4959 тис. грн., що на 450 тис. грн. більше 2015 року.

Структура платежів спеціального фонду місцевих бюджетів за 2016 рік(тис.грн.)

 

 

Міжбюджетні трансферти

Субвенцій з державного бюджету до загального фонду зведеного бюджету отримано 76254 тис. грн., з них:

 • на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 13097 тис.грн.;
 • на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 31941 тис.грн.;
 • на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 310 тис. грн.;
 • освітньої – 18462 тис. грн.;
 • медичної – 10552 тис. грн.;
 • на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ям за принципом “гроші ходять за дитиною” – 545 тис. грн.;
 • на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1347 тис. грн.

Субвенції за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, отримано в сумі 136 тис. грн.

З районного бюджету надано сільським та селищному бюджетам на утримання дошкільних навчальних закладів освіти та сільських клубів інших додаткових дотацій на суму 6811 тис. грн.

Інші субвенції складають 3490 тис.грн.

Стан виконання місцевих бюджетів за видатками.

Видатки загального фонду місцевих бюджетів за рік склали 138,6 млн. грн., в тому числі на галузі бюджетної сфери склали 123,7 млн.грн.

 

Структура видатків місцевих бюджетів за 2016 рік (тис.грн)

 

За рахунок коштів загального фонду фінансувалися поточні видатки, з яких на захищені статті спрямовано 79,5 % їх загального обсягу, зокрема на заробітну плату з нарахуванням – 66,1 % (53,8 млн.грн.), оплату енергоносіїв – 11,2 % (9,1 млн.грн.), придбання продуктів харчування та медикаментів – 2,2 % (1,8 млн.грн.), перерахування реверсної дотації – 4,7% (3,8 млн.грн.), інші видатки – 15,8 % (12,9 млн.грн.).

Фонд оплати праці працівників бюджетних установ району за рік збільшився на 2,9 млн.грн., фактичні видатки по комунальних послугах та енергоносіях склали – на 1,2 млн. грн.

Додатково до державних субвенцій з районного бюджету використано на загальноосвітні школи 5837 тис.грн., на охорону здоров’я – 4474 тис.грн.

За рахунок субвенції з сільських бюджетів використано кошти на загальноосвітні школи в сумі 1098 тис.грн., на охорону здоров`я – 176 тис.грн.

За рахунок надходження іншої субвенції з обласного бюджету для фінансування видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради використано коштів в сумі 118,5 тис.грн.:

 • 4,5 тис. грн. на зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних закладів освіти;
 • 4 тис.грн. на зміцнення матеріально-технічної бази Варвинської ЗОШ І–ІІІ ст.;
 • 5 тис.грн. на зміцнення матеріально матеріально-технічної бази клубу „Ритм”;
 • 17,6 тис.грн. на придбання спортивного інвентаря для закладів освіти; 22 тис.грн. на придбання медичного обладнання для центру первинної медико-санітарної допомоги;
 • 8 тис. грн. на придбання спортивного інвентарю дитячо-юнацькій спортивнивній школі;
 • 22 тис.грн. для надання адресної матеріальної допомоги сім`ям загиблих учасників АТО та малозабезпеченим громадянам;
 • 4,4 тис. грн. для придбання підсилюючої апаратури школі естетичного виховання;
 • 5 тис.грн. на зміцнення матеріально матеріально-технічної бази Антонівського сільського будинку культури;
 • 10 тис.грн. на придбання обладнання територіальному центру соціального обслуговування;
 • 16 тис.грн. на фінансову підтримку діяльності районної організації ветеранів.

З районного бюджету виділено кошти на оплату пільг окремим категоріям громадян з послуг зв`язку в сумі 65,8 тис.грн., на фінансову підтримку районної ради ветеранів війни і праці – 35 тис.грн.

На функціонування районного трудового архіву використано кошти в сумі 68,5 тис. грн.

На фінансову підтримку засобів масової інформації з районного бюджету використано кошти в сумі 375 тис.грн., в тому числі на підтримку радіоорганізації – 100 тис.грн., на редакцію газети – 275 тис.грн.

З метою недопущення простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці з районного бюджету додатково виділялася інша дотація Леляківському сільському бюджету в сумі 113 тис.грн.

З районного бюджету перераховано до обласного бюджету іншу субвенцію в сумі 848 тис. грн. для забезпечення співфінансування: на придбання шкільного автобуса – 700 тис.грн.; по об’єктах, замовником на які визначено Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації -148 тис.грн.

Станом на 1 січня 2017 року залишок коштів на рахунках загального фонду бюджету району складає 19,5 млн.грн., в тому числі районний бюджет 7,6 млн. грн., селищний – 2,4 млн.грн., сільські бюджети – 9,5 млн. грн.

Загальний обсяг видатків бюджету району по спеціальному фонду складає 9833 тис.грн., з них видатки проведені за рахунок:

 • коштів отриманих, як плата за послуги 1814 тис.грн.;
 • коштів отриманих з інших джерел власних надходжень 2417 тис. грн.;
 • доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки 5602 тис.грн.

Із загального обсягу видатків на заробітну плату з нарахуванням спрямовано 603 тис.грн., оплату енергоносіїв – 64 тис.грн., придбання продуктів харчування та медикаментів – 1319 тис.грн.), капітальні видатки – 5821 тис.грн., інші видатки – 2027 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 1 січня 2017 року становить 26 млн. грн., це заборгованість по пільгах та субсидіях населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету.

З метою економії бюджетних коштів прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації від 1.08.2016 року № 152 «Про здійснення публічних закупівель», згідно з яким зобов’язано розпорядників бюджетних коштів здійснювати публічні закупівлі через електронну систему Prozorro. Рекомендовано прийняти відповідні розпорядчі документи селищній та сільським радам. При закупівлях загальною вартістю 2 млн. грн.. економія бюджетних коштів склала 210 тис.грн.

 

VIII. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Соціальний захист населення

В сфері соціального захисту робота спрямовувалася на виконання завдань, які гарантують реалізацію соціальних прав громадян, посилення соціального захисту ветеранів, інвалідів війни, учасників бойових дій, адресність та своєчасність всіх видів соціальних виплат, забезпечення ефективного впровадження нового порядку оформлення житлових субсидій. Вчасно проводилися всі соціальні виплати.

Постійно здійснювався моніторинг рівня та своєчасності виплати заробітної плати.

Станом на 01 січня 2017 року заборгованість із виплати заробітної плати становила 33,1 тис. грн. по філії «Варвинський райавтодор».

Стан погашення боргів із заробітної плати постійно розглядався на засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат та колегії райдержадміністрації.

Державні соціальні допомоги отримують 1078 осіб. На виплату всіх видів державних допомог спрямовано понад 13 млн. грн.

Правом на пільги користуються 4787 пільговиків, яким надано всіх видів пільг на суму 7,6 млн. грн.

Особлива увага приділялася організації роботи щодо призначення населенню субсидії на житлово-комунальні послуги.

З метою широкого інформування населення систематично дане питання розглядалося на організованих районною державною адміністрацією семінарах для населення, зборах громадян в сільських населених пунктах, на підприємствах, в організаціях та установах.

4513 сім’ям субсидія на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг нарахована на суму 42 млн. грн.

145 сім’ям призначено субсидію на тверде паливо та скраплений газ.

Проводилася робота по реалізації заходів районної Програми соціального захисту окремих категорій громадян на 2016-2020 роки.

З метою забезпечення належного догляду громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які потребують постійної сторонньої допомоги з районного бюджету на виплату компенсацій за надання соціальних послуг фізичним особам спрямовано 116 тис. грн.

На надання пільги по сплаті за житлово-комунальні послуги інвалідам І групи по зору, сім’ям військовослужбовців, що загинули при виконанні інтернаціонального обов’язку в Афганістані, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час участі в антитерористичній операції з районного бюджету використано 47 тис.грн.; на надання пільг з послуги зв’язку – 66 тис.грн. Для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 4 сім’ям, в яких виховуються онкохворі діти-інваліди, та 2 сім’ям військовослужбовців, що загинули при виконанні інтернаціонального обов’язку в Афганістані, надана одноразова допомога на суму 38 тис.грн .

Відповідно до урядових документів щорічна разова грошова допомога до 5 травня виплачена 712 ветеранам війни на суму 567 тис. грн.

Проводилася робота по забезпеченню людей з особливими потребами технічними та іншими засобами реабілітації. Видано інвалідам 192 одиниці технічних та інших засобів реабілітації.

Видано 11 направлень на реабілітацію дітей-інвалідів в обласному центрі соціальної реабілітації.

Оздоровлено в санаторно-курортних закладах 4 ветерани війни, 16 учасників бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, 11 інвалідів загального захворювання, 5 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

На реалізацію програми „Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ” спрямовано 547 тис.грн.

Здійснюється соціальний захист та підтримка внутрішньо переміщених осіб. В районі їх обліковано 109 осіб. Щомісячну адресну допомогу отримали 62 сім’ї на загальну суму 643 тис.грн.

Для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги в територіальному центрі соціального обслуговування діють чотири відділення, якими обслужені 1490 осіб.

В відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання с. Озеряни станом на 01.01.2017 р. перебували 17 громадян.

Підопічні відділення отримують необхідні їм соціальні послуги та забезпечуються відповідно до встановлених норм раціональним чотириразовим харчуванням. Витрати на харчування на 1 ліжко-день підопічного відділення стаціонарного догляду становить 36 грн., собівартість утримання одного підопічного на місяць становить 4542 грн.

Пріоритетним напрямком удосконалення діяльності територіального центру є розширення соціальних послуг, підвищення їх якості та модернізації, запровадження нових видів соціальних послуг з урахуванням потреб різних груп населення, передусім людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Пенсійне забезпечення

Станом на 01.01.2017 на обліку в об’єднаному управлінні Пенсійного фонду перебувало 5400 пенсіонерів району.

Забезпечується своєчасне призначення, проведення перерахунків та виплата пенсій.

Фактичні видатки бюджету за 2016 рік склали 181 млн.грн.

Середній розмір пенсії в районі станом на 1 січня 2017 року склав 1775 грн., що на 146 грн. більше ніж на 1 січня 2015 року.

 

Соціальний захист дітей та багатодітних родин

В районі проживає 2852 дітей, з них 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 24 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

На первинному обліку (тобто вихідці з нашого району) служби у справах дітей перебуває 15 дітей – 10 з них перебувають під опікою та піклуванням, двоє дітей в інтернатних закладах, троє – в прийомній сім’ї.

 

Постійно ведеться облік дітей, що виховуються в сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах. Нині на обліку перебуває 24 дитини.

В 2016 році одна дитина залишилася без батьківського піклування, і відразу ж була влаштована в сім’ю піклувальника.

На даний час мають підстави для усиновлення п’ять дітей району.

В районі функціонує чотири прийомні сім’ї, на вихованні яких перебуває п’ять дітей, та дитячий будинок сімейного типу до якого влаштовано п’ять дітей-вихованців. Показник охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування сімейними формами виховання становить 86,7%.

Пріоритетною є робота з багатодітними сім’ями. Нині їх на обліку – 113, в них виховується 386.

Одним з основних завдань було максимальне охоплення дітей шкільного віку оздоровчими та відпочинковими послугами. Протягом літньої оздоровчої кампанії оздоровчі та відпочинкові послуги отримали 1286 школярів, або 84,6 відсотків від загальної кількості дітей (на 11% більше, ніж у 2015 році). З них 865 – це діти пільгових категорій населення.

На базі районної гімназії, Варвинської та Журавської шкіл працювали літні мовні школи для учнів з метою поглибленого вивчення та використання на практиці іноземних мов.

 

У 14 загальноосвітніх навчальних закладах працювали дитячі пришкільні табори, відпочинковими послугами охоплено 770 дітей шкільного віку. На утримання відпочинкових закладів використано 204 тис.грн., з них – 173 тис.грн. кошти районного бюджету, решта – спонсорські кошти. Для організації збалансованого харчування значну допомогу надавали сільгосппідприємства. Здійснював діяльність заклад оздоровлення «Сонечко» районного Будинку школярів, в якому оздоровилося 90 дітей (3 – діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, 2 – діти-інваліди, 42 – діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; 2 – діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи; 12 дітей, що перебувають на Диспансерному обліку; 35 – дітей обдарованих та талановитих; 38 – діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села; 3 – діти внутрішньо-переміщених осіб; 10 – діти учасників АТО). На діяльність табору з районного бюджету використано 185 тис. грн.

У районному позаміському стаціонарному оздоровчому закладі «Веселка» Гнідинцівського ГПЗ оздоровчі послуги протягом трьох оздоровчих змін отримали 375 дітей району. 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 5 дітей з багатодітних та малозабезпечених родин мали змогу безкоштовно оздоровитися у цьому закладі за рахунок благодійної допомоги керівництва підприємства.

9 дітей шкільного віку відпочили в італійських та іспанських сім’ях.

За рахунок коштів державного та обласного бюджетів оздоровчими послугами забезпечено 15 дітей, що входять до категорії пільговиків. Ці діти безкоштовно оздоровились в ДП «УДЦ «Молода гвардія», закладі оздоровлення «Електронік» Чернігівського району, «Космос» Миколаївської області, «Сонячний берег» Одеської області та у «МДЦ «Артек», м. Київ.

Одним з пріоритетів у роботі було оздоровлення та відпочинок дітей переселенців, яких на обліку перебуває 14 дітей.

Особлива увага приділялась максимальному охопленню оздоровчими послугами дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій. Таких дітей налічувалось 55. Протягом оздоровчої кампанії 22 дітей цієї категорії отримали оздоровчі послуги та 30 дітей – відпочинкові.

Крім того, по путівках МОЗ України безоплатно оздоровились 55 дітей пільгових категорій.

Пріоритетом у діяльності районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді залишалась сімейно орієнтована політика, спрямована на захист прав дітей виховуватись в сімейному оточенні.

Послугами центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді скористалось 566 сімей, що на 4% більше 2015 року. Щодо 545 сімей було здійснено оцінку потреб.

Основна увага районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді зосереджена на підтримці сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, яких виявлено 210, в них – 281 дитина.

 

 

Діаграма 2. Виявлені протягом року сім’ї у СЖО

 

Із охоплених соціальною роботою сімей:

 • 80% – отримали послугу соціального консультування;
 • 49% – послугу соціальної профілактики;
 • 34% – представництва інтересів;
 • 41% – послугу соціальної адаптації;
 • 14,7% – послугу посередництва;
 • 45 % – послугу соціальної інтеграції та реінтеграції;
 • 17 % – послугу соціального супроводу;
 • 7% – послугу соціально-психологічної реабілітації;
 • 11% – послугу кризового втручання.

Соціальним супроводом було охоплено 69 сімей, в них -148 дітей.

З метою наближення соціальних послуг безпосередньо до людей у територіальних громадах працювало 5 фахівців із соціальної роботи центру. Роботою фахівців охоплено більш як 400 сімей, надано 986 соціальних послуг.

 

Соціальний захист учасників АТО

В управлінні соціального захисту населення на обліку перебувають 140 ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції, з них 27 осіб перебуває на обліку щодо забезпечення санаторно-курортними путівками. Відповідні санаторно-курортні послуги отримали 16 учасників антитерористичної операції, з них 6 також отримали послуги з психологічної реабілітації.

З метою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції районною Програмою соціального захисту окремих категорій громадян передбачено безкоштовне пільгове зубопротезування, безкоштовне обслуговування та стаціонарне лікування в лікувально-профілактичному закладі КЛПЗ «Варвинська ЦРЛ».

В районі проживають дві сім’ї загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Членам родин загиблих військовослужбовців надано статус – член родини загиблого.

47 сім’ям військовослужбовців надано матеріальну допомогу з сільських, селищного бюджетів у розмірі 38 тис. грн.

З районного бюджету надано допомогу сім’ям загинувших учасників АТО та учасникам АТО до Дня захисника України в сумі 65,4 тис. грн. За рахунок субвенції на виконання доручень виборців депутатом обласної ради С.А Гайдаєм виділена допомога сім’ям загинувших учасників АТО та мобілізованих в сумі 10,0 тис. грн.

На території району правом отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства скористались 148 учасників АТО, яким на у власність передано 294,8 га земель. 12 учасників АТО отримали дозвіл на розробку проектно-кошторисної документації із землеустрою, наданий управлінням Держгеокадастру у Чернігівській області.

На обліку районного центру зайнятості перебувало 47 учасників АТО, з них 2 особи проходили профнавчання, 4 – брали участь в громадських роботах, працевлаштовано 7 осіб, в тому числі 1 особі надано одноразову виплату для зайняття підприємницькою діяльністю. Станом на 01.01.2017 статус безробітного має 24 учасники АТО.

 

ІХ. ОСВІТА

У сфері освіти зусилля спрямовуємо на забезпечення принципу рівного доступу до якісної освіти.

Наявна мережа закладів освіти району задовольняла потреби громадян у здобутті дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, що дає можливість забезпечити безперервність ступеневої освіти.

В районі функціонує 13 загальноосвітніх навчальних закладів (1- районна гімназія, 5 – ЗОШ І-ІІІ ступенів, 4 – ЗОШ І-ІІ ступенів, 3 – ЗОШ І ступеня) з контингентом 1512 учнів, 15 дошкільних навчальних закладів, в яких дошкільним вихованням охоплено 588 дітей, що становить 78,8% від загальної кількості дітей віком від 1 до 6 років.

 

100-відсотково охоплені дошкільною освітою діти п‛ятирічного віку.

Рішенням районної ради припинено діяльність шляхом ліквідації Дащенківської загальноосвітньої школи I-ІІ ступенів та реорганізовано Брагинцівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів у ЗОШ І ступеня.

Здійснює діяльність Будинок школярів, в якому в 32 гуртках виховується 642 вихованці, які працюють в художньо-естетичному, туристсько-краєзнавчому, еколого-натуралістичнному напрямах. На базі дитячо-юнацької спортивної школи працює 13 гуртків, в яких займається 192 учні.

 

Станом на 01.01.2017 року в районі на обліку перебуває 54 дітей-інвалідів, з них 13 дітей з особливими освітніми потребами, 7 дітей навчаються в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах області. За індивідуальною формою навчання навчається 6 дітей, на підставі довідки ЛКК навчається 3 учні. З метою соціальної інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в суспільство в Озерянській ЗОШ І-ІІІ ст. відкриті інклюзивні класи на базі 3-го та 5-го, в яких навчається двоє дітей.

Пріоритетним напрямком реалізації районної Програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді є участь учнів в олімпіадах, конкурсах, конкурсах-захистах учнів-членів МАН, фестивалях. На преміювання переможців та педагогів з районного бюджету виділено 25 тис. грн.

Понад 300 школярів залучалося до участі в предметних олімпіадах ІІ етапу на районному рівні, з них 51 учень були учасниками ІІІ етапу змагань.

За підсумками ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад отримано 20 дипломів та 16 загальнокомандне місце серед команд області.

Учениця 11 класу Варвинської районної гімназії брала участь у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства.

 

Фактична
кількість
учасників
Кількість
учнів
відповідно
до паралелей
класів
Загальна
кількість
дипломів
Диплом
І ст.
Диплом
ІІ ст.
Диплом
ІІІ ст.
Рейтинг Місце
Варвинський 51 54 20 2 18 0,444 16

Залученню учнівської молоді до науково-дослідницької, експериментальної конструкторської, винахідницької та пошукової діяльності сприяє проведення Всеукраїнського конкурсу–захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Чернігівського територіального відділення МАН України, за підсумками ІІ етапу якого учасниками отримано 3 дипломи ІІ та ІІІ ступенів. Учениця 10 класу Варвинської районної гімназії стала переможцем ІІІ етапу конкурсу в секції «Фольклористика».

Учнів 10-11 класів охоплено профільним навчанням, яке впроваджується у закладах освіти за 5 напрямами: історичним, філологічним та технологічним.

Важливу роль у забезпеченні профілізації старшої школи відіграє міжшкільний навчально-виробничий комбінат. 83 учні з 4 шкіл району опановують спеціальність водiя автотранспортних засобів категорії В і С. Завдяки комп’ютерній базі у закладі старшокласники опановують спеціальність оператора комп’ютерного набору. Профільним навчанням охоплено 133 учнів.

Поглиблено вивчають предмети 207 учнів, що становить 13,7%.

Атестація з української мови, історії та математики у 2015-2016 навчальному році проводилась у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Результати державної підсумкової атестації з української мови підтвердили, що з 96 випускників 22 учні склали на 10-12 балів, 39 учнів – 7-9 балів, 25 учнів – 4-6 балів, 8 учнів – 1-3 бали. Випускники районної гімназії (37учнів) показали високий і достатній рівні навчальних досягнень (75,7%). За рейтингом навчальних закладів області районна гімназія зайняла 3 місце.

З метою забезпечення належного рівня освітніх послуг районною державною адміністрацією розроблені Програми «Дитяче харчування», «Шкільний автобус», які фінансуються за рахунок районного бюджету.

Продовжено стовідсотковий безкоштовний регулярний підвіз до місця навчання та роботи 80 учнів та 58 вчителів. Всього на організацію підвозу у профінансовано 651 тис. грн.

Проведено капітальний ремонт шкільного автобуса Антонівської школи та придбано шини -200 тис. грн., поточний ремонт автобуса Озерянської школи – 30 тис. грн. та поточний ремонт мікроавтобусів міжшкільного навчально-виробничого комбінату – 60 тис. грн.

Із 1512 учнів різними видами харчування охоплено 1451 учень(96%), гарячим харчуванням 1358 учнів (90%), підвищено вартість харчування з 6 до 8 грн. на одного учня в день. На організацію харчування витрачено 875 тис. грн.

Всі учні 1-4 класів, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, які отримували соціальну допомогу, діти учасників АТО забезпечувались безкоштовним гарячим харчуванням.

Всі загальноосвітні навчальні заклади підключені до мережі Інтернет, створені електронні бази в єдиній інформаційній системі управління освітою.

В зв’язку з включенням дошкільних навчальних закладів району до єдиної інформаційної системи управління освітою виникла необхідність підключення всіх дошкільних закладів до мережі Інтернет. На даний час лише підключено 4 дошкільні навчальні заклади.

У звітному році на зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів використано кошти в сумі 809 тис. грн. (2015 рік – 78 тис. грн.).

В рамках Програми розвитку дошкільної освіти у 2016 році на оновлення матеріально – технічної бази ДНЗ витрачено 906 тис. грн., в тому числі з місцевих бюджетів – 811 тис. грн.

Значна увага приділяється національно-патріотичному вихованню учнів. В музеї туристсько-краєзнавчого клубу «Ніка» районного Будинку школярів відкрита експозиція про антитерористичну операцію на Сході України.

 

В рамках відзначення 25-ї річниці Незалежності України та з метою об’єднання активної молоді, утвердження громадянської свідомості, національної гідності та патріотизму на базі Леляківської школи проведено районне національно-патріотичне наметове містечко «Територія активної молоді».

 

До організації та проведення залучались відділи районної державної адміністрації, громадські організації, учасники АТО, волонтери, спортсмени, активна молодь. Суттєву допомогу для проведення цього заходу надано ТОВ «Журавка».

 

Х. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Головними завданнями в галузі фізичної культури та спорту були пропаганда здорового способу життя, створення умов для занять фізичною культурою та спортом, залучення населення до масового спорту.

Проводились змагання з футболу, волейболу, баскетболу, спортивного туризму, настільного тенісу, шахів, шашок, як серед учнівської молоді так і серед колективів фізичної культури.

В залік районної Спартакіади школярів проводилися багатоступеневі, комплексні спортивно-масові заходи серед учнівської молоді «Старти надій», «Шкіряний м’яч», «Олімпійське лелеченя», запроваджено фізкультурно-патріотичний комплекс «Козацький гарт», Чемпіонат з футболу «Золота осінь», міжшкільні чемпіонати з баскетболу, волейболу, настільного тенісу.

З метою патріотичного виховання, визначення фізичної підготовки допризовної молоді до служби у Збройних Силах України спільно з районним військовим комісаріатом проведено районний Кубок призовної та допризовної молоді пам’яті Героя Радянського Союзу Кондратця І.Я. та Спартакіаду призовної та допризовної молоді, присвячену Дню захисника України. Збірна команда району брала участь у обласному національно-патріотичному заході «Я – патріот».

 

Команда районної гімназії стала переможцем обласного етапу Всеукраїнської спортивно-масової дитячо-юнацької гри «Олімпійське лелеченя» і представляла Чернігівську область на Всеукраїнському етапі.

 

З нагоди відкриття ХХХІ літніх Олімпійських ігор на стадіоні «Юність» відбулась урочиста церемонія підняття Державного Прапора України та прапора Національного олімпійського комітету України. Право підняти прапори було надано переможцям дитячої гри «Олімпійське лелеченя» та капітанам команд колективів фізичної культури та спорту району.

На території району діють «Варвинська районна федерація футболу», «Федерація шахів та шашок Варвинського району», Варвинська районна громадська організація «Федерація баскетболу».

Значна увага приділяється розвитку масового спорту та спорту ветеранів.

Районна федерація шахів та шашок спільно з районною державною адміністрацією провела серед ветеранів 4 шахові турніри. При проведенні районних турнірів з футболу, змаганням передують матчі ветеранських команд. Під час проведення Кубку пам’яті М.О. Галушки традиційними стали зустрічі ветеранів Варвинського, Прилуцького, Талалаївського та Срібнянського районів. Ветеранська команда брала участь в Першості області по футболу.

Дві ветеранські команди взяли участь у міжрайонному Чемпіонаті з паркового волейболу.

Проходив щорічний Чемпіонат району по футболу.

З не олімпійських видів спорту на високому рівні розвинений спортивний туризм. Команда молодшої групи «Бригантина – 2» за підсумками 6 етапів Кубку області з техніки пішохідного туризму стала Чемпіоном області. 3 учасники туристичного клубу «Бригантина» у складі збірної команди області брали участь у чемпіонаті України на Івано-Франківщині та зайняли призові місця в окремих видах змагань.

Команда молодшої групи туристичного клубу «Бригантина» виборола бронзові нагороди на етапі Кубку України з пішохідного туризму у м. Полтава.

На базі Варвинської школи обладнаний зал для занять зі спортивного туризму, який по насиченості обладнанням та можливості проведення змагань 4 класу є найкращим в області.

За рахунок надходження субвенції з обласного бюджету для фінансування видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради використано коштів в сумі 52 тис. грн. на вдосконалення матеріально-технічної бази, придбання спортивного інвентаря для загальноосвітніх шкіл та дитячо-юнацької спортивної школи.

Постійно проводиться поточний ремонт всіх спортивних споруд.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань серед дітей, молоді та колективів фізичної культури використано 29 тис. грн.

 

ХІ. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Населення району станом на 01.01.2017 року складало 16,3 тисяч осіб, з них сільського населення – 8,2 тисяч осіб, дітей у віці до 18 років – 2,7 тис. осіб. Показник загальної смертності населення складає – 18,9 %, народжуваність – 7,2%, приріст населення від’ємний – (- 11,7%).

Попри незабезпеченість медичних закладів коштами медичної субвенції з державного бюджету в районі збережено їх мережу та забезпечено повне дофінансування з районного бюджету.

Первинну медичну допомогу населенню надає комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги», в складі якого діють: 3 лікарські амбулаторії – Варвинська, Журавська та Озерянська та 13 фельдшерських пунктів.

Вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу населенню надає КЛПЗ «Варвинська центральна районна лікарня» на 99 ліжок.

Забезпеченість населення лікарняними ліжками станом на 01.01.2017р. складала 60,7 на 10 тис. населення, проведено хворими ліжкоднів 34290, відсоток виконання ліжкоднів – 113, середній термін перебування хворого на ліжку – 10,4.

Для зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я у 2016 році придбано: 4 електрокардіографи, аналізатор біохімічний, відсмоктувач медичний, інгалятор ультразвуковий, концентратор кисню, функціональне медичне ліжко з електромотором, лампа щілинна, монітор пацієнта, комп’ютерне обладнання, термостат сухоповітряний, установка стоматологічна, мікроскоп, тонометри механічні (28 од.), тонометри автоматичні (8 од.), системи контролю глюкози в крові (20 од). Для цього з державного бюджету залучено кошти в сумі 300 тис. грн. та з обласного бюджету 22 тис. грн..

Проведено поточні ремонти ФАПів в селах Кухарка, Макіївка, Гнідинці.

Основними напрямками роботи установ медичної галузі залишається надання населенню якісних медичних послуг, укомплектування вакантних лікарських посад, зміцнення матеріально-технічної бази установ, оновлення медичного обладнання.

 

ХІІ. КУЛЬТУРА

Клубні заклади спрямовували свою роботу на проведення суспільно-політичних заходів державного та місцевого значення, заходів по організації спілкування на основі громадських інтересів, пропаганді народних звичаїв та обрядів, організацій дозвілля та розваг.

Культурно-освітню роботу в районі здійснюють 14 сільських клубних установ, 17 бібліотечних закладів, районний будинок культури, дитяча музична школа, народний історико-краєзнавчий музей, клуб-кінотеатр.

В закладах культури району працюють 115 клубних формувань, які відвідують 1243 учасники. За високу виконавську майстерність, активну пропаганду народного мистецтва 8 самодіяльних колективів мають звання “Народний аматорський” та 1 «зразковий».

За звітний період закладами культури проведено 316 культурно- освітніх та розважальних заходів з них 106 для дітей і підлітків. Творчі колективи та окремі виконавці активно долучалися до участі в районних, обласних, всеукраїнських мистецьких заходах.

Значну увагу приділяли проведенню заходів патріотичного спрямування: художні колективи та окремі виконавці клубних закладів брали участь в обласному творчому звіті «Талант митців Чернігівського краю звитягу патріотів величає». Майстри декоративно-прикладного мистецтва Варвинщини, волонтерська організація «Сова», учасники районної ветеранської організації, учні місцевих шкіл організували виставку «Тепло сердець солдатам України».

На зміцнення матеріально – технічної бази установ культури за звітний період використано 491 тис.грн., виконання поточних та капітальних ремонтів – 625 тис.грн. Придбано обладнання 3-D кінотеатру вартістю 170тис.грн.

Змін у мережі Варвинської ЦБС не було. 4 бібліотеки мають комп’ютери та підключені до мережі Інтернет.

Для зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек поряд з бюджетними коштами залучалися спонсорські кошти: 1 тис. грн. на придбання книг для Гнідинцівської бібліотеки; 3тис. грн. на ремонт Антонівської бібліотеки, 47 тис. грн. на заміну вікон та косметичний ремонт Світличненської бібліотеки, 4 тис. грн. на заміну вікна в Журавській бібліотеці, 1 тис. грн. На придбання матеріалів Леляківській бібліотеці.

Середній показник забезпеченості сільських бібліотек-філіалів: новими виданнями – 54,6 прим. періодикою –34,8 прим., назв – 5 прим.

Для підписки періодичних видань використано 28 тис. грн.. бюджетних коштів, на придбання книг – 43 тис.грн., з них 5 тис. грн.. з районного бюджету.

Робота дитячої музичної школи ведеться згідно плану роботи школи на навчальний рік. Контингент учнів становить 90: фортепіано – 49 учнів, баян, акордеон – 11 учнів, хореографія – 30 учнів.

Матеріально-технічна база закладу потребує оновлення інструментів (фортепіано, баян) меблів, комунікацій.

Потребують системних змін робота комунальних закладів клуб-кінотеатру та історико – краєзнавчого музею, проведення ремонтних робіт, реекспозиції виставкових залів, встановлення енергоекономних систем опалення.

 

ХІІІ. БЕЗПЕКА РАЙОНУ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

Забезпечення правопорядку на території району здійснюється Варвинським відділенням поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, яким проводяться оперативно-профілактичні заходи, направлені на боротьбу зі злочинністю, захист прав та інтересів громадян.

На території району функціонує 5 громадських формувань (ДНД) з охорони правової безпеки, в яких нараховується 84 особи. Дані громадські формування функціонують в сільській місцевості. Протягом звітного періоду було проведено 44 рейди та інші заходи з відпрацювання населених пунктів, у яких брали участь члени громадських формувань.

Звіт про стан боротьби зі злочинністю, дотримання законності, правопорядку, охорони прав і свобод громадян щопівроку розглядається на колегії районної державної адміністрації.

З метою забезпечення законності, правопорядку, права та свободи громадян сектор мобілізаційної, оборонної роботи, з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій апарату районної державної адміністрації тісно співпрацює з Варвинським відділенням поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, прокуратурою, районним сектором Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернігівській області.

З метою попередження пожеж, надзвичайних ситуацій та загибелі людей на них, підвищення ефективності оперативного реагування в разі їх виникнення проведено 13 засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та з питань надзвичайних ситуацій.

Проведено 3 засідання Ради з безпечної життєдіяльності населення, 3 засідання комісії по видаленню зелених насаджень та 1 засідання робочої групи по перевірці водних об’єктів, 2 засідання районної комісії з перевірки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Проводилася робота щодо відбору громадян на військову службу за контрактом. Організовувалися та проводилися заходи із популяризації та залучення громадян на військову службу за контрактом: на сайті районної державної адміністрації, в районній газеті, районному радіо, розміщені виступи та статті з матеріалами про переваги служби за контрактом; з метою мотивації безробітної молоді до проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України в районному центрі зайнятості проведено семінар.

На проходження служби у Збройних силах України уклали контракт 32 громадяни району.

Районна державна адміністрація і надалі тісно співпрацюватиме з органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та відомств, підприємствами, установами та організаціями та громадськістю з тим, аби продовжити започатковані кроки по збереженню власного потенціалу району, відновленню процесів нарощування виробництва, стимулюванню інвестиційної діяльності і, основне, недопущенню зниження рівня життя населення та підтримці найуразливіших верств населення району.

 

Голова районної державної адміністрації

Л.В. Доля

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.